skstolamed@gmail.com
+421 907 220 700

Ďalšie výhody

Ďalšie výhody využívania dodávateľských služieb Bezpečnostno-technické služby v oblasti BOZP a OPP

  • komplexné služby - zabezpečujeme aj ostatné náležitosti, ako sú odborné prehliadky a odborné skúšky technických zariadení, kontrola používania a zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, kontrola požívania alkoholických nápojov...
  • zastupovanie vo vzťahu k tretím osobám (kontrolné orgány štátneho odborného dozoru, prenajímatelia, návštevníci, a pod.) je samozrejmosťou
  • garancia zodpovednosti za kvalitu aj prostredníctvom zmluvy s poistovňou Allianz-Slovenská poistovňa a.s. o zodpovednosti za škodu vrátane sankčných postihov, až do výšky 50 000 EUR
  • pôsobnosť v rámci celej Slovenskej republiky
  • odbornosť a úzka špecifikácia našich služieb - vypracovanie prevádzkových poriadkov (fyzikálne faktory - prach, hluk; chemické žiarenie - RTG; analýzy rizík; životné prostredie - likividácia odpadov)