skstolamed@gmail.com
+421 907 220 700

Dohľad nad pracovnými podmienkami

Povinnosť zabezpečiť zdravotný dohľad pre zamestnancov vykonávajúcich prvú a druhú kategóriu prác. Vzťahuje na všetkých zamestnávateľov bez výnimky, tzn. tak na právnické osoby, ako aj na fyzické osoby – podnikateľov.

Charakteristika kategórie práce 1.

  • práce, pri ktorých neexistuje riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia (napríklad predávanie tovaru)

Charakteristika kategórie práce 2.

  • práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, ale nedá sa vylúčiť nepriaznivá odpoveď organizmu na záťaž faktormi práce a pracovného prostredia. Ide najmä o práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi (napríklad práca v kancelárii)