skstolamed@gmail.com
+421 907 220 700

Expertná a poradenská činnosť

Expertná podpora riadenia manažérskych systémov

 • podporu riadenia integrovaného manažérskeho systému (ISO 19 000)
 • v oblasti kvality (ISO 9000)
 • v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ISO 18 000)
 • v oblasti environmentu (ISO 14 000)
 • aktualizačný kurz autorizovaného bezpečnostného technika

Vzdelávacie činnosti

 • školenie lešenárov (základné/opakované)
 • školenie pre práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
 • školenie a pravidelné preškolenie vodičov vysokozdvižných vozíkov
 • školenie vodičov referentských a nákladných motorových vozidiel
 • školenie viazačov bremien (základné/opakované)
 • školenie obsluhy motorovej píly a krovinorezu
 • školenie obsluhovateľov zdvíhacích zariadení
 • školenie žeriavnikov (základné/opakované)
 • školenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike podľa §§ 20,21,22,23. vyhl.MPSVaR c.508/2009 Z.z.

Odborné prípravy

 • Základná odborná príprava bezpečnostného technika